Τα Μέρη του Τόξου

Εισαγωγή

  1. Το Σύνθετο Τόξο – Compound

2. Το Ολυμπιακό Τόξο – Recurve

Σύντομα κοντά στας με περισσότερο υλικό. !!!